You Are Here: Home » कला साहित्य » विश्वयुद्धमा बहादुर कहलिए हामी गोरखाली

विश्वयुद्धमा बहादुर कहलिए हामी गोरखाली

 

Photo: विश्वयुद्धमा बहादुर कहलिए हामीलाई<br />
आफ्नै देशका कविले मुर्ख ठान्छ रे !<br />
जसको लागि हिलोमा लत्पत्एिर जंगल जंगलमा रगत बगायौँ<br />
त्यही बेलायतको सुघ्घर सहरमा हामीलाई फोहोरी मान्छ रे !</p>
<p>इमानदारीको मिसाल कायम गरेका गोरखालीलाई<br />
तक्मा बाँड्न त धातु नै कम पर्छ रे !<br />
तर समानताको सवाल उठाएर बोल्यो भने<br />
बेलायतले जहिले आनाकानी गर्छ रे !</p>
<p>हाम्रा सबै योग्य छोराहरुमध्ये<br />
एकाधलाई बीउका लागि लग्न सक्ने ले<br />
बाँकी १८ वर्षका माथिलाई बुढो भयौँ भनेर<br />
परिवारसँगै छुट्टिएर बस भन्छ रे । </p>
<p>बेलायतले ठान्छ, गोरखालीहरु त<br />
लड्न मात्रै जान्छन् लडाउनै पर्छ रे,<br />
अरुले त सक्दैनन्, गोरखालीको विपक्षमा गोरखाली उभिए<br />
बेलायतको के जान्छ रे !

विश्वयुद्धमा बहादुर कहलिए हामीलाई
आफ्नै देशका कविले मुर्ख ठान्छ रे !
जसको लागि हिलोमा लत्पत्एिर जंगल जंगलमा रगत बगायौँ
त्यही बेलायतको सुघ्घर सहरमा हामीलाई फोहोरी मान्छ रे !

इमानदारीको मिसाल कायम गरेका गोरखालीलाई
तक्मा बाँड्न त धातु नै कम पर्छ रे !
तर समानताको सवाल उठाएर बोल्यो भने
बेलायतले जहिले आनाकानी गर्छ रे !

हाम्रा सबै योग्य छोराहरुमध्ये
एकाधलाई बीउका लागि लग्न सक्ने ले
बाँकी १८ वर्षका माथिलाई बुढो भयौँ भनेर
परिवारसँगै छुट्टिएर बस भन्छ रे ।

बेलायतले ठान्छ, गोरखालीहरु त
लड्न मात्रै जान्छन् लडाउनै पर्छ रे,
अरुले त सक्दैनन्, गोरखालीको विपक्षमा गोरखाली उभिए
बेलायतको के जान्छ रे !

About The Author

Number of Entries : 70

Leave a Comment

© 2009 GAESO, Powered by Kash

Scroll to top